Het doel van deze cursus is om eigenaren, gebruikers, beheerders, adviseurs etc. in hoofdlijnen te informeren over wat een sprinklerinstallatie eigenlijk is, wat men van een dergelijke installatie mag verwachten, maar ook welke verplichtingen de gebruiker heeft om bij een calamiteit de sprinkler­installatie optimaal te kunnen laten functioneren.

In deze cursus wordt op hoofdlijnen het volgende uitgelegd:

 • brandtheorie, wat is brand;
 • welke soorten blusstoffen zijn er;
 • de geschiedenis van de sprinklerinstallaties;
 • hoe werkt een sprinklerinstallatie;
 • voorschriften en normen;
 • uitgangspunten van de sprinklerinstallaties;
 • de verschillende type sprinklers en sprinklerinstallaties;
 • wat mag er van een sprinklerinstallatie worden verwacht;
 • certificering;
 • brandcompartimentering, inclusief vergroting brandcompartimenten.

Dit houdt in dat de cursist na het volgen van deze cursus geen specialist op gebied van sprinkler­installaties zal zijn, maar dat de cursist wel een beter begrip heeft van de doelstelling van de sprinklerbeveiliging, de mogelijkheden van dergelijke installaties en begrijpt waarom er bij inspecties sterk wordt gelet op de aanwezige vuurbelasting, de opslagen goederen, de wijze van opslag en de aanvullende eisen die eventueel zijn gesteld in het kader van een vergroot brandcompartiment.

Aan de cursist zal een Syllabus ter hand worden gesteld, waarin is opgenomen:

 • alle relevante informatie over brand;
 • blusmiddelen;
 • basiskennis sprinklerinstallaties;
 • benoemen van voorschriften en normen op hoofdlijnen;
 • certificering sprinklerinstallaties op hoofdlijnen;
 • aspecten die bij gebruik van standaard installaties van groot belang zijn;
 • brandcompartimentering op hoofdlijnen.

De cursus vindt plaats bij VdS Nederland B.V.

Cursus Studiedagen Aantal deelnemers Tarief excl. BTW

Klassikaal

1 dag

6 pers. minimaal

€ 175,-