Dit Zorgboekje is opgesteld om een indicatie te geven van veel voorkomende organisatorische afwijkingen die door bewustwording eenvoudig kunnen worden voorkomen. Dit Zorgboekje is dus geen richtlijn of norm, maar een hulpmiddel ter bewustwording om 'onnodige' problemen te voorkomen. 

De problematiek rond brandveiligheid kan in een aantal hoofdgroepen worden verdeeld:

  • Vluchten en vluchtroutes; Het is in ieders belang dat in geval van calamiteiten de ruimte of het pand snel kan worden verlaten. Hiervoor moeten de vluchtwegen vrij toegankelijk zijn en duidelijk zijn aangegeven.
  • Uitbreiding van brand en rook; Bij een uitslaande brand worden we geconfronteerd met hitte en, wat vaak nog een groter probleem is voor het vluchten, de rook. Ieder gebouw kent zogenaamde brand- en rookscheidingen. Deze scheidingen zijn er voor de veiligheid van personen (en goederen) en om de uitbreiding van brand en rook tegen te gaan.
  • Bereikbaarheid; Het melden van een brand kan zowel automatisch als handmatig geschieden. Belangrijk hierbij is dat de daarvoor beschikbare handbrandmelders goed toegankelijk en vrij zijn. 
  • Opslaghoogte/opslagconfiguratie; Door gebrek aan ruimte of gewoon door het efficiënt benutten van de aanwezige ruimte kan de brandveiligheid in gevaar komen, doordat de beveiligingsvoorzieningen minder doeltreffend zijn of zelfs niet meer werken.

Tijdens een brandveiligheidsinspectie wordt er nog naar heel veel andere zaken gekeken waar de gebruiker en huurder zelf minder invloed op hebben.