Hilfe für Kurse suchen

Brandveiligheid voor gebouwen wordt de laatste jaren een steeds belangrijker onderdeel voor de bouwsector in zijn algemeenheid. Niet alleen bouwkundige voorzieningen en nieuwe regelgeving omtrent bruikbare materialen, maar zeker ook de impact die diverse installaties hebben op brandveiligheid.

Er zijn diverse systemen die toegepast worden om brandveiligheid te verhogen. Denk aan onder andere brandmeldinstallaties of ontruimingsinstallaties. Om dit soort installaties goed aan te brengen dient men zich te houden aan de diverse daarvoor geldende normen en regels. Een onderdeel van de regelgeving voor deze installaties is het blijven functioneren tijdens een brand. Om dit te realiseren is de NPR 2576 uitgebracht. De NPR 2576 dient ervoor te zorgen dat belangrijke installaties tijdens een brand actief blijven en zodoende de veiligheid in het gebouw lang genoeg kunnen verzorgen tot men het gebouw heeft kunnen verlaten.

Deze cursus gaat over Functiebehoud en over hoe men Functiebehoud dient toe te passen in de praktijk.

Dit Zorgboekje is opgesteld om een indicatie te geven van veel voorkomende organisatorische afwijkingen die door bewustwording eenvoudig kunnen worden voorkomen. Dit Zorgboekje is dus geen richtlijn of norm, maar een hulpmiddel ter bewustwording om 'onnodige' problemen te voorkomen. 

De problematiek rond brandveiligheid kan in een aantal hoofdgroepen worden verdeeld:

  • Vluchten en vluchtroutes; Het is in ieders belang dat in geval van calamiteiten de ruimte of het pand snel kan worden verlaten. Hiervoor moeten de vluchtwegen vrij toegankelijk zijn en duidelijk zijn aangegeven.
  • Uitbreiding van brand en rook; Bij een uitslaande brand worden we geconfronteerd met hitte en, wat vaak nog een groter probleem is voor het vluchten, de rook. Ieder gebouw kent zogenaamde brand- en rookscheidingen. Deze scheidingen zijn er voor de veiligheid van personen (en goederen) en om de uitbreiding van brand en rook tegen te gaan.
  • Bereikbaarheid; Het melden van een brand kan zowel automatisch als handmatig geschieden. Belangrijk hierbij is dat de daarvoor beschikbare handbrandmelders goed toegankelijk en vrij zijn. 
  • Opslaghoogte/opslagconfiguratie; Door gebrek aan ruimte of gewoon door het efficiënt benutten van de aanwezige ruimte kan de brandveiligheid in gevaar komen, doordat de beveiligingsvoorzieningen minder doeltreffend zijn of zelfs niet meer werken.

Tijdens een brandveiligheidsinspectie wordt er nog naar heel veel andere zaken gekeken waar de gebruiker en huurder zelf minder invloed op hebben.